Der eri dag indført nye regler for persondata registrering. Også for vores private forening. Bestyrelsen opbevarer vore vores egne medlemmer navn – adresse – mobilnummer – mailadresse. Dette er til brug for kontakt mellem bestyrels og medlemmer og medlemmer indbyrdes. Dette er til jeresorientering / På bestyrelsens vegne Margit