Monthly Archives: februar 2018

Godt nytår til alle medlemme i grundejerforeningen Skansen.

Som sædvanlig afholdes generalforsamlingen Påskelørdag  – i år d. 31.marts. Forslag til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 1.marts. Indkaldelen udsendes senere. På gensyn / Margit  

læs mere