Foreningen

Foreningens navn er »Grundejerforeningen Skansen«.

Foreningens hjemsted er Nysted, Guldborgsund kommune. Grundejerforeningen er stiftet den 28. september 1976 i henhold til deklaration af 12/8 1975, der er tinglyst på parcellerne. Foreningens område omfatter parceller udstykket fra matr. nr. 26a og 59d Nysted markjorder, ved landbrugsministeriets skrivelse af 20/11 1975.