Kære alle medlemmer. Er der et medlem, der savner 2smånøgler i en lille plasticpose. Fundet på Østerrevle 9.jan 2017. Henvendelse til Jørgen Gregersen tlf. 4043 8221

Læs mere

Der var vist en lille sætternisse på spil. Jeg vil bare ønske alle en glædelig jul og på gensyn i 2017

Læs mere

gensyn i 2017.

Læs mere

Loppemarked. Lørdag 14.maj er der arrangeret loppemarked på Rødstenrevle, kl. 10-16 / Henvendelse til Annie K1

Læs mere

Til Skansens medlemmer – der er den 8.marts 2016 udsendt materiale til generalforsamlingen 26.marts.

Læs mere

Ved årets afslutning 2015

Skansens bestyrelse ønsker alle i foreningen en glædelig jul og godt nytår. Lige nu burde der være kommet nyt lys på vores veje. De gamle pærer er gået til flere steder, og bliver nu erstattet af LED-lys som er billigere i drift og også meget mere stabilt. Mange hilsner på bestyrelsens vegne / Margit

Læs mere

UDFALD AF VEJLYS

KÆRE ALLE, Der har været flere udfald af vores vejlys – angiveligt pga fugt og tø. El-manden vil komme igen. Håber, det så hjælper. Mange hilsner Margit

Læs mere

Nybyggeri i K2

Information fra K2: Ejerne i K2 gør opmærksom på, at de starter med at bygge / grave og fundaments støbning i næste uge 31. Det kan give støjgener. Hilsner Margit5  

Læs mere

IGEN – FLERE INDBRUD I VORES FORENING

  Jeg er ked af igen at skulle rapportere om indbrud i vores forening. Ikke desto mindre har der været ubudne gæster på Kløverrevle –  K9 –  politiet kom dog denne gang. Desuden hos K16 og K14. Vi vil overveje nabo-overvågning af en eller anden slags. Håber det bedste fremover / Margit

Læs mere

Information

Bestyrelsen har erfaret, at Børge Jensen, Østerrevle 16 er gået bort efter længere tids sygdom tirsdag 12.maj 2015 og begravet lørdag 23.maj På bestyrelsens vegne  / Margit    

Læs mere