Forslag til generalforsamlingen 11.april 2020 Til alle medlemmer – indgives senest 1.marts 2020iht vores Vedtægter / Margit

læs mere

Generalforsamling 2019 Forslag fra medlemmer kan afleveres inden 21.marts 2019. Vedtægterne siger inden 1.marts 2019, men da dette ikke kan opfyldes, Er I velkomne til at aflevere evt forslag inden 21.marts / På gensyn tilgeneralforsamling / Margit / K5

læs mere

Der eri dag indført nye regler for persondata registrering. Også for vores private forening. Bestyrelsen opbevarer vore vores egne medlemmer navn – adresse – mobilnummer – mailadresse. Dette er til brug for kontakt mellem bestyrels og medlemmer og medlemmer indbyrdes. Dette er til jeresorientering / På bestyrelsens vegne Margit

læs mere

Godt nytår til alle medlemme i grundejerforeningen Skansen.

Som sædvanlig afholdes generalforsamlingen Påskelørdag  – i år d. 31.marts. Forslag til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 1.marts. Indkaldelen udsendes senere. På gensyn / Margit  

læs mere

Kære alle medlemmer.

Kære alle medlemmer. På bestyrelsens vegne: Et godt nytår og de bedste ønsker for den nye sæson i sommerlandet 2018. / Margit

læs mere

Kære alle medlemmer. Er der et medlem, der savner 2smånøgler i en lille plasticpose. Fundet på Østerrevle 9.jan 2017. Henvendelse til Jørgen Gregersen tlf. 4043 8221

læs mere

Der var vist en lille sætternisse på spil. Jeg vil bare ønske alle en glædelig jul og på gensyn i 2017

læs mere

gensyn i 2017.

læs mere

Loppemarked. Lørdag 14.maj er der arrangeret loppemarked på Rødstenrevle, kl. 10-16 / Henvendelse til Annie K1

læs mere

Til Skansens medlemmer – der er den 8.marts 2016 udsendt materiale til generalforsamlingen 26.marts.

læs mere