Ændring i vore omgaivelser

Ændring i vore omgaivelser

Kære alle medlemme i Skansen,

Guldborgsund Kommune har besluttet at ændre græsarealet mod vandet bag vort fællesareal til at være et “vildengareal” med diverse blomster. Dette har vi fået at vide med meget kort varsel, næsten samtidig med, at græsset er fræset op og nu ligger som en pløjemark.

Som jeg ser det giver det dårligere adgangsforhold til vandet for os. Jeg er i dialog med GSK ang. dette.

Hilsner Margit