Til Skansens medlemmer – der er den 8.marts 2016 udsendt materiale til generalforsamlingen 26.marts.