Generalforsamling i Skansen

Generalforsamling i Skansen

Bestyrelsen anser det for mest sikker at udskyde vores generalforsamling
under indflydelse af Corona,
Generalforsamlingen plejer at blive afholdt Påske lørdag, men bestyrelsen satser i stedet på Pinse lørdag, som er den 22.maj.
Endelig besked kommer så snart vi vurderer, at det kan lade sig gøre.
Måske udendørs og med kun 1 person fra hver parcel.
På genhør Margit / K5